Tüm Yansıtılmış SQL Server Veritabanlarının Listesi

Veri tabanını yansıtmak üzere yapılandırılmışsa bilgileri içeren bir SQL Server örneğindeki tüm veritabanlarını listelemek için aşağıdaki sorguyu kullanın:

SELECT d.name AS Database_Name,
CASE
WHEN dm.mirroring_state is NULL THEN 'Not Mirrored'
ELSE 'Mirrored'
END AS Mirroring_Status
FROM sys.databases d JOIN sys.database_mirroring dm
ON d.database_id=dm.database_id
ORDER BY d.name

SELECT d.name AS Database_Name,
CASE
WHEN dm.mirroring_state is NULL THEN 'Not Mirrored'
ELSE 'Mirrored'END AS Mirroring_StatusFROM sys.databases 
d JOIN sys.database_mirroring dm ON d.database_id=dm.database_id
WHERE dm.mirroring_state IS NOT NULL
ORDER BY d.name

 

Yansıtılmış tüm veritabanlarını bir SQL Server örneğinde listelemek için:

SELECT d.name AS Database_Name,
CASE
WHEN dm.mirroring_state is NULL 
THEN 'Not Mirrored'ELSE 'Mirrored'END AS Mirroring_Status, dm.mirroring_state_desc as Mirroring_StateFROM sys.databases d 
JOIN sys.database_mirroring dmON d.database_id=dm.database_id
ORDER BY d.name

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir