SQL Başlarken;

SQL Kullanımı Hakkında

SQL dili veri tabanlarındaki tablolara bağlanıp veri eklemek, daha önceden eklenen verileri okumak ve veriler üzerinde işlem yapmak (güncelleme, silme) için kullanılan bir dildir. Sorgulama yapabilmek için öncelikli olarak veri tabanımızda ez azından bir tablo olması gerekmektedir.  Birden fazla tablo da olabilir. Ancak ister bir tablo olsun isterse birden çok tablo olsun neticede üzerinde işlem yapmak istediğimiz tabloyu belirtmemiz gerekmektedir. Hangi tablo üzerinde çalışacağımız FROM ifadesi ile belirtiriz. Bu ifade SQL sorgulama dilinin temelidir ve hemen hemen bütün SQL sorgularında kullanılmaktadır. Hemen hemen dedik çünkü bazı sorgu ifadelerinde kullanılmaz. Mesela yeni bir veritabanı veya tablo oluştururken FROM ifadesi kullanılmaz.  FROM ifadesi sadece var olan verilerde sorgulama yaparken kullanılır.

Mantıken;

Seç –>>  from (TBLURETIM)’den –>> where(Hangisinden, Nereden) –>> Bolum veya SıcılNo(Bolum=’ ’ and,or SıcılNo=’ ’)

SELECT * FROM TBLURETIM WHERE BOLUM=’BILGISAYAR’ AND SICILNO:’00111’;

SELECT * FROM TBLURETIM WHERE BOLUM=’BILGISAYAR’ OR SICILNO:’00111’;

Not: “And,Or “ takılarına çok takılmadan mantığını anlamaya çalışalım. Konu olarak ileriki zamanda onlara değineceğiz.

Tek başına FROM ifadesi tabi ki yetmez. FROM ile hangi tablo üzerinde işlem yapacağımız belirtiriz ancak ilgili tabloda ekleme işlemi mi, silme işlemi mi veya güncelleme işlemi mi yaptığımızı da belirtmemiz gerekmektedir. Bunun için belli başlı işlemler için hangi özel komutun kullanıldığını aşağıdaki tabloda görebilirsiniz.

 

Komut

İşlemi

Select

 Veri tabanından verileri okumak için kullanılır.

Update

 Veri tabanındaki var olan bir kaydın bilgilerini güncellemede kullanılır. Örneğin yaşadığı şehir alanı İstanbul olanları Ankara’ya çevirmek gibi.

Delete

 Veri tabanındaki bir kaydı silme için kullanılır.

Insert Into

 Veri tabanına yeni bir kayıt eklemek için kullanılır.

Create Database

 Yeni bir veritabanı oluşturmak için kullanılır.

Alter Database

 Mevcut veritabanı özelliklerinde değişiklik yapmak için kullanılır.

Create Table

 Veri tabanına yeni bir tablo eklemek için kullanılır.

Alter Table

 Mevcut tablo özelliklerinde işlem yapmak için kullanılır. Bu komut ile mevcut kayıtlar üzerinde işlem yapılmaz.

Drop Table

 Veritabanı içindeki bir tabloyu silmek için kullanılır. Bu işlem ile ilgili tablodaki kayıtlar da silinir.


Örnek1:

Select * From TBURETIM  (Personel tablosundaki bütün kayıtları çeker.)
Select PERSONEL_AD,PERSONEL_KODU From PERSONEL (Personel tablosunda çok sayıda alan olabilir. Ancak bu komutla sadece PERSONEL_AD ve PERSONEL_KODU alanlarındaki kayıtları çekeriz.

Yukarıdaki örnekte görüleceği üzere öncelikli olarak hangi işlemin yapılacağı belirtiliyor. Daha sonra ise hangi alanlar için yapılacağı belirtiliyor ve son olarak hangi tablo üzerinde yapılacağı belirtiliyor.

Örnak2:

Select * From SEVKIYAT Where Sehir=’İstanbul’
Select * From SEVKIYAT Where Sehir=’İstanbul’ and Bolum=’Bilgisayar’

Birinci önekte SEVKIYAT tablosundan Sehir alanında İstanbul yazan kayıtlar seçilmektedir. Tabloda 100 tane kayıt olabilir. Ancak bunlardan 20 tanesinin Sehir alanında İstanbul yazıyorsa, yazılan bu komut ile sadece 20 tane kayıt seçilip ekrana yazdırılabilir. İkinci örnekte ise SEVKIYAT tablosundaki kayıtlarda Sehir alanında İstanbul yazan ve Bolum alanında Bilgisayar yazan kayıtlar seçilip ekrana yazdırılabilir.

Komutların detaylı kullanımları ile ilgili bilgileri sol taraftaki menüden seçerek görebilirsiniz. Bu bölümde temel olarak SQL yapısının nasıl işlediğini anlamanız yeterli olacaktır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir